Διακήρυξη Υπ' αριθμ 2/2014 (Δημιουργία Βατού Δώματος) Εκτύπωση
Font Size Larger Font Smaller Font

Ανακοινώνεται ότι το Ταμείο Εθνικής Άμυνας θα προβεί σε εργασίες για την διαμόρφωση βατού δώματος στο Μέγαρο ΤΕΘΑ (Θαλλού και Πιττακού 10 στην Πλάκα).

Καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική οικονομική προσφορά έως την 29 Ιουλίου 2014.

Πληροφορίες επί των απαιτούμενων εργασιών δίδονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από την αρμόδια Γραμματεία ΤΕΘΑ από 09:00-12:00 (Τηλ. επικοινωνίας 2106552722)