Διοικητική Επιτροπή (ΔΕ/ΤΕΘΑ) Εκτύπωση
Font Size Larger Font Smaller Font
  1. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ως Πρόεδρος
  2. Υπουργός Οικονομικών
  3. Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης (Α/ΓΕΕΘΑ)
  4. Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού (Α/ΓΕΣ)
  5. Υπαρχηγό ΓΕΣ
  6. Επιτελάρχη ΓΕΣ,  ως μέλη