Ακίνητα Ιδιοκτησίας Τ.ΕΘ.Α. Εκτύπωση
Font Size Larger Font Smaller Font

Το Τ.ΕΘ.Α διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό του περίπου 2000 ακίνητα από τα οποία 1477 είναι καθαρής ιδιοκτησιας ΤΕΘΑ διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

  1. Στρατόπεδα
  2. Πεδία Βολής
  3. Στρατιωτικά Οικήματα Αξιωματικών (ΣΟΑ)
  4. Λέσχες Αξιωματικών
  5. Κέντρα Αποκατάστασης Απωλειών Υγείας (ΚΑΑΥ)
  6. Φυλάκια Παραμεθορίου Ζώνης
  7. Κτήρια- Οικόπεδα εντός και εκτός Αστικού Ιστού
  8. Κληροδοτήματα

Κατά γεωγραφικό διαμέρισμα η κατανομή των ακινήτων του Τ.ΕΘ.Α έχει όπως στον παρακάτω πίνακα:

A/A ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ Μ2
1 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 46 7.271.917
2 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 128 67.312.588
3 ΗΠΕΙΡΟΣ 88 4.067.519
4 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 551 88.403.597
5 ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 309 19.607.658
6 ΘΡΑΚΗ 254 44.425.635
7 ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ 7 410.178
8 ΚΡΗΤΗ 27 4.373.597
9 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 66 15.573.503
10 ΚΥΠΡΟΣ 1 -

ΣΥΝΟΛΟ 1477 251.536.177

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική επιφάνεια του Ελληνικού Χώρου ανέρχεται σε 132.000.000.000τμ προκύπτει ότι το Τ.ΕΘ.Α είναι κάτοχος του 0,19% της συνολικής Ελληνικής Επικράτειας.

Στις παρακάτω φωτογραφίες παρουσιάζονται ενδεικτικά μερικά από τα εκατοντάδες ακίνητα ιδιοκτησίας Τ.ΕΘ.Α.