ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υπ’ Αριθμ. "3/2016" (Παραχώρηση κατά χρήση στο Δήμο Καλαμάτας έκτασης του Πεδίου Βολής Καλαμάτας) Εκτύπωση
Font Size Larger Font Smaller Font

Την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016, έλαβε χώρα στα γραφεία του ΤΕΘΑ, η υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης κατά χρήση στο Δήμο Καλαμάτας , έκτασης 4 στρεμμάτων εκ του Πεδίου Βολής Καλαμάτας με σκοπό τη δημιουργία κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων, σύμφωνα και με την πρόσφατη  Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του ΤΕΘΑ (ΔΕ/ΤΕΘΑ)

 

    Image folder specified does not exist!
  •  

 

ΣΥΜΒΑΣΗ