ΓΕΣ/ΔΥΠΟ 24/5/13 Εκτύπωση
Font Size Larger Font Smaller Font

Σας γνωρίζουμε ότι το ΓΕΣ/ΔΥΠΟ θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών και τους Ειδικούς όρους για το έργο με τίτλο «Οικονομοτεχνική Μελέτη Διαπίστωσης Βιωσιμότητας ενός Νέου Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης – Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας του ΥΠΕΘΑ που θα προκύψει από τη Συγχώνευση των Υφισταμένων Ταμείων Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ), Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ), Αεροπορικής Άμυνας (ΤΑΑ), καθώς και από την Κατάργηση της Υπηρεσίας Αξιοποίησης Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων (ΥΑΜΣ)».

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε.