Ειδοποίηση Κλήτευσης Φερόμενων Ιδιοκτητών, που Αφορά Αναγκαστική Απαλλοτρίωση Ακινήτου , στη Θέση Βούβαρης Δημοτικής Ενότητας Αγ. Παρασκευής Δήμου Λέσβου Print
Font Size Larger Font Smaller Font

Ειδοποίηση κλήτευσης φερόμενων ιδιοκτητών, που αφορά αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για κάλυψη στρατιωτικών αναγκών, που βρίσκεται στη θέση Βούβαρης Δημοτικής Ενότητας Αγ. Παρασκευής Δήμου Λέσβου νήσου Λέσβου, Νομού Λέσβου, συνολικού εμβαδού 525.482 τ.μ..

 

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη την ειδοποίηση στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΤΕΥΣΗΣ